V sobotu k tanci a poslechu hraje DJ. V neděli pokračují slavnosti již bez účasti DJ,
avšak stále s tradiční nabídkou řeckých jídel a pochutin.